Mailsupport: info@vindcharter.se

Segla i Medelhavet – Grekland, Kroatien, Turkiet, Italien, Malta

Skicka din förfrågan här!

Charter typ*
Egen båt
Cabin charter
Använd ett värde inte mindre än 1
Skeppare*
Ja
Nej
Personuppgifter som du lämnar i samband med en förfrågan via vindcharter.se samt personuppgifter som i övrigt registreras behandlas av Netberry AB för marknadsförings syften och administration av den berörda tjänsten. Dina personuppgifter behandlas även för fullgörelse av ingångna avtal eller sådana skyldigheter som kan följa av lagar och förordningar.

Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt – om du inte skriftligen meddelat Netberry AB till bearbetnings- och marknadsföringsändamål med samarbetande företag. Har du lämnat uppgifter om din elektroniska adress för elektronisk post och/eller telefonnummer kan även dessa komma att användas för marknadsföringsändamål via elektronisk post eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation (exempelvis uppringningsautomater). Personuppgifterna kommer att behandlas av Netberry AB samt för bolagets räkning av samarbetande företag – såväl inom som utom EU- och EES-området – för ovan nämnda ändamål. Netberry AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Genom att använda hemsidan och/eller genom att på annat sätt lämna personuppgifter till Netberry AB samtycker du till behandling av dina personuppgifter på det sätt som beskrivits ovan. Du samtycker härmed även till att Netberry AB behandlar dina personuppgifter till dess att samtycket återkallas. Det åligger därför dig att besöka vår hemsida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar rörande hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du inte samtycker till hur Netberry AB behandlar dina personuppgifter, vänligen använd inte denna nedladdningstjänst och lämna inte dina personuppgifter till Netberry AB på annat sätt.
För information om vilka personuppgifter som behandlas av Netberry AB, för begäran om rättelse av felaktig eller missvisande uppgift, för återkallelse av lämnat samtycke eller om du vill stoppa utskick av direktreklam från Netberry AB - kontakta oss via e-post på info@netberry.se

Hur fungerar Vindcharter?

Vi strävar efter att sökfunktionen på Vindcharter ska ge dig de bästa charter erbjudanden på marknaden. Du ska inte behöver lägga tid på att söka, ringa och att jämföra priser med dussintals charterbolag. Vi gör allt detta helt kostnadsfritt!

  • Steg 1 (Skicka förfrågan)
    Första steget är att skicka en förfrågan via vår tjänst, kommer du att få en bekräftelse skickas till din e-postadress du skrivit förfrågan.

  • Steg 2 (Vi Bearbetar din förfrågan)
    Din förfrågan behandlas i vårt system och skickas vidare till de leverantörer som kan matcha din förfrågan.

  • Steg 3 (Få erbjudanden)
    Erbjudanden från våra partners kommer upp i ditt Vindcharter konto med ett meddelanden till din e-postadress varje gång du får en ny offert - välj erbjudandet som som passar dig bäst!